• Bahçelievler, İstanbul
  • Info@europagumruk.com
Thumb

İhracat Hizmetleri

Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ihracat, ithalatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

İhracata başlayabilmek için Türkiye sınırları içinde resmi olarak kurulmuş bir firmaya sahip olunmalıdır. Bu firma Anonim Şirket, Limited Şirket ve Şahıs Şirketi gibi türlerden seçilebilmektedir. Bu firma sırasıyla Vergi Dairesine, Ticaret Sicil Memurluğuna, Ticaret Odasına ve İhracatçı Birliğine kayıt aşamalarından geçtiğinde İHRACATÇI firma unvanını kazanmış olur.

İhracat Türleri

Ön İzne Bağlı İhracat

İhraç edilmesi belli kanunlar çerçevesinde belli bir makamın iznine tabi tutulmuş malların ihracına ön izne bağlı ihracat denir. Uluslararası kanunlar ve anlaşmalar gereğince anlaşma tarafı olan tüm ülkelerde uygulanan bir ihracat şeklidir. Bu kanunlar çerçevesinde ihracı yasak olan ürünler de yer alıyor.

Konsinye İhracat

Konsinye ihracat bir malın mülkiyeti satıcı da kalmasıyla birlikte konsinye olarak malı alan kişiye verilmesi olarak adlandırılır. Bir firmanın ya da işletmenin daha önceden belirlendiği fiyatla satılmak üzere diğer işletmelere ya da firmalara gönderilmesi işlemidir.

Bedelsiz İhracat

Karşılığında herhangi bir döviz girdisi olmayan bedelsiz olarak yapılan ihracat şekline bedelsiz ihracat denir. İhraç edilmiş ürünlerin garanti kapsamındaki yedek parçaları ve servis ürünleri , tanıtım ve reklamlar için kullanılan mallar, ihraç edilecek malların numuneleri gibi.

Kayda Bağlı İhracat

İhracatçı birliği genel sekreterliği tarafından kayda alınmak suretiyle yapılır. İhracat Gümrük Bakanlığı müsteşarlığı tarafından yayınlanan tebliğlerle belirtilen malların gümrük beyannameleri ile İhracatçı birliği genel sekreterliğine kayıt ettirmeleri ile başlar. Daha sonra gümrük idarelerine göndermeleri gerekiyor. Bu süre otuz gün olarak belirlenmiştir. Lületaşı, meyan kökü, orijinal bağırsak, işlem görmemiş zeytin canlı büyükbaş hayvan, koyun ve keçi kayda değer ihracat ürünlerinden bazılarıdır.

İthal Edilmiş Malın İhracı

İthal edilmiş ve vergileri ödenmiş mal yeniden değerlendirilerek veya işlenerek ihracatta kullanılmasına ithal edilmiş malın ihracı denir. Bu ihracat için malın işlenmesi şartı da yoktur.

Geçici İhracat

Farklı bir ülkeye gönderilen malın hiçbir değişikliğe uğramadan belli bir süre sonra tekrar geri dönmesi durumuna denir. Bu durum gümrük kayıtlarında geçici ihracat olarak kayda geçer. Bu ihracat şeklinde belli bir süre bulunuyor ve bu süre içerisinde gerçekleşir.

Serbest İhracat

Bir ülkenin sınırları içerisinde bulunan fakat ülkenin gümrük sınırları dışında kalan, şirketlerin ithalat ve ihracat kısıtlamaları olmadan rekabet koşulları içerisinde uluslararası pazarlara girebilmeyi sağlayan ve faktörlerin en aza indirildiği alanlardır.

Transit İhracat / Ticaret

Transit ihracat / ticaret farklı bir ülkeden ithal edilen bir malın üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan farklı bir ülkeye ihraç edilmesi işlemidir. Transit ihracata konu olan mallarda herhangi bir değişiklik ve ambalajlama işlemi yapılmaz. Bu mallar gümrüğe gelir ve gümrükten ülkeye giriş yapmadan farklı bir ülkeye ihraç edilir. Transit ihracatta KDV ve benzeri hiçbir vergi alınmaz.

İhracat Devlet Destekleri

İhracat destekleri (e-ihracat elektronik ihracat, mikro ihracat dahil) Ticaret Bakanlığı (daha önceden Ekonomi Bakanlığı), KOSGEB ve Eximbank tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma, pazarlarda kalıcı hale gelme için verilen karşılıksız hibe şeklinde verilen devlet destekleridir.

İhracat teşvikleri ve destekleri firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları için verilmektedir.

İhracat destekleri; ihracat destekleri ile e-ihracat ve mikro ihracat desteklerini kapsar şekilde;

* Yurtdışı Ofis, Depo, Showroom, Mağaza Kira Desteği
* Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram, google, influencer vb. dahil)
* Pazara Giriş Belgeleri - Kalite Test Analiz Belgeleri Desteği
* Yurtdışı Marka Tescil Desteği
* Yurtdışı Fuar Desteği - Yurtiçi Fuar Desteği
* Yurtdışı Pazar Araştırma Seyahat Desteği
* Navlun Desteği - Yurtdışı Kargo
* Sanal Fuar ve Diğer Dijital Faaliyetler şeklinde sıralanabilir.

Aynı zamanda yurtdışı dijital faaliyetler için de (sanal fuar vb.) destek verilmektedir.

 

İhracat İş Akış Şeması

İletişime geçelim

Bir gümrük müşavirliği şirketinden beklentilerinizi ve taleplerinizi dinleyelim, ihtiyaçlarınızı siz ve tecrübeli ekibimizle beraber en doğru şekilde çözelim...

0 (212) 702 00 24