Firma Denetim HizmetleriSonradan Kontrol Denetimleri Öncesi

Sonradan Kontrol, ithalat ve ihracat işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin, eşyanın tesliminden sonra,  yükümlülerin kendilerine ait yerlerde Ticaret Bakanlığı merkez denetim elemanı olarak görev yapan Gümrük Müfettişleri tarafından denetlenmesini ifade eden, aynı zamanda rehberlik boyutu da bulunan bir  denetim türüdür.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan risk analizleri dikkate alınarak her yıl belli sayıda firma Bakan onayı ile denetime alınır. Her yılın Ocak-Şubat ayında sonradan kontrol denetimine alınan firmalar tespit edilir.

Gümrük müfettişleri tarafından yapılan sonradan kontrol denetimlerinde firmaların 3 yılık ithalat-ihracat işlemleri muhasebe kayıtları da dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde incelenir. Bu denetimler neticesinde, mevzuata uygun hareket etmediği tespit edilen firmalar hakkında gümrük vergisi ve para cezası tahakkuku  yapılmaktadır.

Bu nedenle sonradan kontrol denetimlerinde firma aleyhine istenmeyen olumsuz sonuçların  oluşmaması için gerekli hazırlığın ve ön denetimin yapılması çok büyük önem taşımaktadır.

Sonradan kontrol öncesi denetim hizmeti firmamız bünyesinde görev yapan  eski  gümrük müfettişleri tarafından bizzat yapılmaktadır. Bu nedenle firmaların ithalat ve ihracat işlemlerinin nasıl denetleneceğini en iyi bilen emekli gümrük müfettişleri tarafından bizzat yapılan denetimler neticesinde, firma hakkında  ilave gümrük  vergileri  tahakkuku yapılmasının önüne geçilmektedir.

Yardıma mı ihitiyacınız var?

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Hizmetlerimiz hakkındı bilgi mi almak istiyorsunuz?