Gümrük Müşavirliği HizmetleriİTHALAT İŞLEMLERİ SÜREÇ VE TAKİBİ

Tarafımıza bildirilecek olan belge ve bilgiler ışığında havayolu / karayolu / denizyolu / demir yolu araç takibi ile ordino alımı ile başlayan ithalat süreçlerinin her aşamasında müşterilerimizi bilgilendirmekteyiz. Beyannamelerin fiili tescil işlemi müşterilerimizden onay alınarak işleme konulmaktadır.

– ithal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması
– Eşyanın GTİP tespiti
– Btk Kaydı, kayıt Belgesi, kota, gözetim, garanti belgesi, standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti ve izin belgelerinin hazırlanması, onaylanma sürecinin takibi sonuçlandırılması

 

İthalatta Tarım İl Müdürlüğü ,Kimyagerlik, TSE, Zirai Karantina, Ölçü Ayarlar, DTS, vb.. kurumlardan alınması gereken raporlar ve belgeler firmamızın uzman kadrosu eşliğinde kısa sürede temin edilmektedir. Bu raporlar ve belgeler ithalat işleminin önemli bir tamamlayıcısı durumundadır.

– İlgili nakliye firmasından ordino ve vesaiklerin alımı
– İlgili bankadan ithalat transfer yazısının alınması
– Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
– Uygun rejimin tatbiki ( Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Antrepo Rejimi v.b.)
– Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi
– Gümrük tescil / onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
– Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve ödemelerinin yapılması
– Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
– Müşterilerin vereceği talimata istinaden, ürünün ilgili adrese sevk irsaliyesi ile teslimi ve operasyonun tamamlanması.
– Geçici ithalat, Dahilde İşleme, Ata Karne ile yurda girişi yapılan ürünlerin ayniyatının yapılması, süre takibi ve müşterilere süre sonuna ilişkin raporların sunulması.
– Geçici ihracat, Hariçte İşleme v.b. işlemler ile geçici ihracı yapılan ürünlerin, ithalat ayniyatının yapılması ve süresi içinde yurda giriş prosedürlerinin tamamlanması.

Yardıma mı ihitiyacınız var?

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için hemen iletişime geçin.

Hizmetlerimiz hakkındı bilgi mi almak istiyorsunuz?